1. 01 Stupeflip - Terrora !! (Thriakis Remix) Thriakis
  2. 02 Stupeflip - Hater's Killah (Thriakis Remix) Thriakis
  3. 03 Stupeflip - La Seule Alternative (Thriakis Remix ) Thriakis
  4. 04 Stupeflip - Stup Virus (Thriakis Remix) Thriakis
  5. 05 Stupeflip - Nan?..Si? (Thriakis Remix ) Thriakis
  6. 06 Cadillac - Debile (Thriakis Remix) Thriakis
Play List

1 – Stupeflip – Terrora (Thriakis Remix)
2 – Stupeflip – Hater’s Killah (Thriakis Remix)
3 – Stupeflip – La Seule Alternative (Thriakis Remix)
4 – Stupeflip – Stup Virus (Thriakis Remix)
5 – Stupeflip – Nan..Si (Thriakis Remix)
6 – Cadillac – Debile (Thriakis Remix)

Unofficial remix compilation album
Voices : Stupeflip
Music, mix, mastering, artwork : Thriakis
ODGP301